Komisia verejného poriadku

2020-09-07 17:00 - 2020-09-07 18:00