Koncert v rámci mesiaca úcty k starším

2019-10-30 15:00 - 2019-10-30 17:00
Denné centrum
Cottbuská 36, 040 23 Košice, Slovensko, 1.posch.