Sociálna a zdravotná komisia

2020-09-09 16:30 - 2020-09-09 17:30
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko