Sociálna a zdravotná komisia

2020-10-14 16:30 - 2020-10-14 17:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko