XVII. Miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne

2020-10-15 16:30 - 2020-10-15 18:00