Zasadnutie Finančnej komisie

2020-09-08 16:00 - 2020-09-08 17:00