Zasadnutie Finančnej komisie (online) – prostredníctvom MS Teams

2021-09-27 16:00 - 2021-09-27 17:00