Zasadnutie komisie Kultúry, školstva a športu (online) – prostredníctvom MS Teams

2021-09-29 17:00 - 2021-09-29 18:30