Zasadnutie Komisie kultúry, školstva a športu

2020-09-07 16:00 - 2020-09-07 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko