Zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie

2019-10-02 16:30 - 2019-10-02 17:30
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko