Zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie

2021-11-22 16:30 - 2021-11-22 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko