Rezervačný kalendár

Thu Mar 0 1

Redakčná rada

Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
02.03.2018 Uvítanie novorodeniatok, Zasadacia miestnosť, Miestny úrad MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 Košice od 14.00 do 18.00 hod.
Tue Mar 0 6

Miestna rada

Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Wed Mar 0 7

Komisia KŠaŠ

Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Tue Mar 1 3

Komisia VDaŽP

Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Wed Mar 1 4

Komisia parkovania

Kancelária č. 6
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Wed Mar 2 1

Redakčná rada

Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Hemerkova 39, 040 23 Sídlisko KVP, Slovensko

Prihlásenie do administrácie