Rezervačný kalendár

< 2019 >
Jún
Wed Jun 1 2

Jubilanti 1/2019

Denné centrum
Cottbuská 36, 040 23 Košice, Slovensko, 1.posch.
Fri Jun 1 4

Zbierka

Denné centrum
Cottbuská 36, 040 23 Košice, Slovensko, 1.posch.
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko

Prihlásenie do administrácie