Finančná komisia

2020-02-25 16:30 - 2020-02-25 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko