IV. zasadnutie MieZ MČ Košice – Sídlisko KVP

2019-04-25 15:00 - 2019-04-25 19:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko