Komisia kultúry, školstva a športu

2019-04-23 16:00 - 2019-04-23 17:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko