Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

2020-06-09 16:30 - 2020-06-09 18:30