Miestna rada

2019-03-28 15:00 - 2019-03-28 16:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko