Miestna rada

2019-04-11 16:00 - 2019-04-11 17:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko