Miestne zastupiteľstvo

2018-04-10 15:00 - 2018-04-10 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko