Komisia sociálna a zdravotná

2018-04-18 16:30 - 2018-04-18 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko