XI. zasadnutie MieZ MČ Košice – Sídlisko KVP v mimoriadnom termíne

2020-01-30 15:00 - 2020-01-30 19:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko