Zasadnutie Finančnej komisie

2019-04-15 16:30 - 2019-04-15 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko