Zasadnutie Finančnej komisie

2020-01-27 16:30 - 2020-01-27 17:30
Kancelária č. 6
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko