Zasadnutie Komisie kultúry, školstva a športu

2020-01-27 16:15 - 2020-01-27 17:30
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko