Zasadnutie Komisie kultúry, školstva a športu

2020-12-14 16:15 - 2020-12-14 18:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko