Zasadnutie Redakčnej rady MČ Košice-Sídlisko KVP

2019-02-25 16:30 - 2019-02-25 17:30
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko