Zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie

2021-10-06 16:30 - 2021-10-06 18:30
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko