Zasadnutie Sociálnej a zdravotnej komisie

2019-04-24 16:30 - 2019-04-24 17:00
Zasadačka
Trieda KVP 1, 040 23 Košice, Slovensko