Zasadnutie sociálnej a zdravotnej komisie

2019-05-29 16:30 - 2019-05-29 17:30
Rehabilitačné stredisko ZPP Radosť, Bauerova 1, 040 23 Košice, Slovensko